Reserva ara

Nota legal Hotel Vistabella

Als efectes del previst en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (en endavant, al LSSICE), es posa en coneixement de l’usuari, (en endavant USUARI), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, "www.hotelvistabella.com", (en endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTATARI DEL SERVEI:

Denominació social:“Hotel Vistabella Canyelles s.l.”, (en endavant, l’HOTEL).
Domicili social: Avda. Díaz Pacheco 26 - 17480 Roses
N.I.F. núm. B17654740
Tel. 972 256 200
Fax. 972 253 213
Correu-e: info@hotelvistabella.com
Núm. Registre de Turisme de Catalunya: HG-000431
Inscripció en el Registre Mercantil de Girona, tom 1622, llibre 0, foli 167, secció 8, full GI27360, inscripció 1